Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2014

carola
4637 dd54
Reposted fromkarambol karambol viakitchen kitchen
carola
1. To, że ludzie nie kochają cię według twojego własnego wyobrażenia, nie znaczy, że nie kochają cię najlepiej jak umieją.
2. To, co mówisz o innych, dużo mówi o tobie, a nie o nich.
3. Masz w życiu dwie ręce - jedną, żeby pomagać sobie a drugą - żeby pomagać innym.
4. Szacunek do siebie to podstawa.
5. Jeśli stajesz przed trudnym wyborem - kierować się rozumem czy sercem? - to pamiętaj, aby zawsze przynajmniej dopuścić rozum do głosu.
6. Otaczaj się wszystkim, co pozytywne, a to wpłynie na ciebie tak samo - analogicznie ze wszystkim, co negatywne.
7. Podejmuj decyzje.
8. Nie uganiaj się za ludźmi, których nie obchodzisz.
9. Nienawiść to domena ludzi słabych.
Reposted fromtatianka tatianka viaduzedziecko duzedziecko
carola
carola
Hai guise, missed me?
Jesienna depresja dopadła mnie zimą, dlatego jestem na zupie.
Smutek trochę, ze jak nie ma depresji to nawet repostów mi się nie chce klikać.
carola
8681 e6e8
Reposted frommisunderstood misunderstood vianowanazwa nowanazwa

January 03 2013

carola
Reposted frommeem meem viaplumi plumi

December 31 2012

carola

Jaki byłeś, jak miałeś szesnaście lat?

Jeździłem na pierwsze punkowe koncerty i cieszyłem się, że jadę autobusem bez biletu.

— Żulczyk Jakub
Reposted frompomylooone pomylooone viaplumi plumi
carola
Reposted fromarek arek viaplumi plumi
carolaReposted fromkaman kaman viaduzedziecko duzedziecko

September 28 2012

carola
ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.


— Robert Więckiewicz
Reposted fromewakuacja ewakuacja viaplumi plumi

September 05 2012

carola
Play fullscreen
Gdyby jeszcze żył, oboje obchodzilibyśmy dziś urodziny.
Chciałabym cofnąć sie w czasie i móc być na tym koncercie.

July 08 2012

carola
0579 f9ab
Reposted fromourgon ourgon viaKoojav Koojav

May 20 2012

carola
7130 8ec3
Baltuś<3
Reposted fromlottee lottee viaplumi plumi
carola

May 09 2012

carola
7846 2f4e
Reposted fromawesomo awesomo viasm0k1nggnu sm0k1nggnu

May 06 2012

carola
Reposted frompracticaljoke practicaljoke vialittlebit littlebit

April 09 2012

carola
To ja nie wiem, nad czym sie zastanawiasz ;)

April 08 2012

carola
Przestac zachowywac sie jak rozwydrzona gowniara i docenic to co masz? ;)

April 05 2012

carola
Hipster Daenerys
Reposted fromZombieGigolo ZombieGigolo viaAluslaw Aluslaw

April 01 2012

carola
5967 c7c7 500
Reposted fromchristi christi viaprosiaczekk prosiaczekk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl